Adatvédelmi irányelvek

Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálya a www.kavenapja.hu címen elérhető honlaphoz (a továbbiakban: „Honlap”) és a Presspirit Kft, továbbiakban Társaság kereskedelmi tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki.
Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Honlapon hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak.

Az adatkezelő személye és tevékenysége:

Adószám 23511714243
Cégjegyzékszám 01 09 969081
Teljes név Presspirit Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid név Presspirit Kft.
Ország Hungary
Város Budapest
Cím 1124 Budapest, Fürj utca 1/c. fsz. 5.
Tárhely szolgáltató:

Cégnév: Interware KftSzékhely:2191 Bag, Petőfi tér 14.Adószám:23885152-2-13.Bankszámlaszám:10700196-67222348-51100005Mobil.: 06 20 559 1243Web: www.interwarekft.huE-mail: kapcsolat@interwarekft.hu


Cégünk az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett, továbbiakban Felhasználó számára átlátható módon végzi. A Társaság csak a jogszabályban meghatározott, vagy a Felhasználó által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból.

A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

A Társaság az általa kezelt Személyes adatokat a saját adatfeldolgozóikon és a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja.
Az adatok kezelését oly módon végezzük, hogy megfelelő technikai és vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága.

A Társaság az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

Bármely Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről, ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

A Társaság kizárólag a megadott személyes adatokat kezeli.
A Társaság által kezelt adatok az alábbi csoportokba sorolhatók az adatkezelés célja alapján:

Árajánlat kéréséhez megadott adatok
Marketing célú megkeresések során megadott adatok
Számlázási adatok
Hitelesítés során megadott adatok, iratok
Az adatkezelésre a www.kavenapja.hu internetes oldalon található internetes tartalmakkal kapcsolatos adatkezelés a Felhasználó önkéntes, alapos és a hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében mindenre kiterjedő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.
Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) annak 5.§ (1) bek. a) pontja, a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az EU 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelet (GDPR – Európai uniós adatvédelmi rendelet).
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram